Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Heeft u personeel in dienst? Dan bent u verplicht te laten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren.

RI&E

Daarnaast dient ook te worden gekeken of het werk schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. U doet dit door een risicoanalyse uit te laten voeren.

Iedere werkgever is, volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet), verplicht de risico’s te inventariseren en evalueren op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu door middel van een risicoanalyse. Deze inventarisatie heet een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Van de gevaren wordt een risico-inschatting gemaakt. Wij kijken hierbij naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers te maken hebben met het gevaar,

Deze inventarisatie leidt tot een Plan van Aanpak. Hierin geven wij aan welke maatregelen u als werkgever dient te nemen en binnen welke termijn deze moeten worden genomen.

RI&E voorbeeld

Heb je een vraag groot of klein? Wij staan voor u klaar!

Kom bijvoorbeeld eens langs voor kopje koffie of neem contact op via het contactformulier op de contactpagina!