Preventief Medisch Onderzoek

PMO als werkgever wordt de gezondheid van uw medewerkers een steeds belangrijker punt in uw organisatie.

We merken dan ook dat steeds meer bedrijven zich hiervoor verantwoordelijk voelen.

Een belangrijk middel om de fysieke gesteldheid van uw medewerkers in kaart te brengen is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). De PMO wordt ook wel gezien als een zogeheten “nulmeting”. Na een PMO heeft de werkgever dan ook de gezondheid van zijn medewerkers goed in beeld. Daarnaast zijn werkgevers volgens artikel 18 van de Arbo-wet verplicht hun werknemers een PMO aan te bieden. De werknemer is echter niet verplicht om deel te nemen aan een PMO.

Werkwijze

Het doel van LifeCare C&S is om te kijken naar de gezondheid van uw medewerkers. Preventief werkzaam zijn is dan ook een belangrijk onderdeel waarmee LifeCare C&S zich bezig houdt. Uitgangspunt van LifeCare C&S is het vroegtijdig signaleren van problemen waardoor uw medewerker niet langdurig in het ziektekanaal terecht komt. Mocht dit al het geval zijn, dan kan LifeCare C&S u helpen om uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

De onderdelen die tot onze standaard preventief medisch onderzoek behoren:

  • Een uitgebreide vragenlijst
  • Bloedonderzoek: Glucose en cholesterol meting
  • Uitgebreid urineonderzoek
  • Gewichtsanalyse
  • Bloeddruk
  • Saturatiemeting
  • Spirometing (longfunctie)
  • Visusonderzoek (oogtest)
  • 12 afleidingen E.C.G. (hartfilmpje)

Onderdelen die hierboven niet genoemd worden zijn op aanvraag bij het standaard PMO te boeken. Zoals met al onze diensten bieden wij u graag een programma op maat aan.

Na de afname van de PMO

Nadien wordt er een afspraak gemaakt voor een nabespreking. De resultaten uit het onderzoek worden besproken en eventueel nader toegelicht aan de medewerker.

Op basis hiervan kunnen eventuele vervolgafspraken worden gemaakt. Hierbij kan men denken aan een doorverwijzing naar de huisarts of een consult bij een fysiotherapeut. LifeCare heeft een groot netwerk en kan bij allerlei problemen doelgerichte hulp aanbieden.

 

Heeft u toch andere wensen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

PMO voorbeeld

Heb je een vraag groot of klein? Wij staan voor u klaar!

Kom bijvoorbeeld eens langs voor kopje koffie of neem contact op via het contactformulier op de contactpagina!