BHV cursus

BHV cursus, een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een werknemer die een beginnende brand kan bestrijden, Eerste Hulp kan verlenen en een ontruiming kan begeleiden.

Het inrichten en onderhouden van een deugdelijke Bedrijfshulpverlenings-organisatie is sinds 1994 verplicht voor ieder bedrijf (Arbo-wet).

Als u personeel in dienst heeft, bent u verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als BHV-er. Ook bij ziekte of afwezigheid van de BHV-er moeten de BHV-taken gewaarborgd blijven. U bent tevens verantwoordelijk voor klanten, leerlingen, patiënten, bezoekers en overige personen aanwezig in uw bedrijf. Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland adviseert gemiddeld één BHV-er op tien werknemers, afhankelijk van de uitkomst van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

De BHV-er moet volgens de Arbo-wet in geval van nood of direct gevaar de hulp kunnen geven, die noodzakelijk is om letsel te beperken. Als u geen BHV-er heeft aangewezen, kunt u van de Arbeidsinspectie een hoge boete krijgen. Ook de uitkering van uw verzekering kan gevaar lopen. Bovendien geeft het een veilig gevoel dat er medewerkers in het bedrijf zijn die precies weten wat er moet gebeuren in geval van nood. Het is dus een zogenaamde voorpostfunctie. Met de cursus ‘Bedrijfshulpverlener’ voldoen de deelnemers binnen twee dagen aan de wettelijke Arbo-bepalingen. Dat geeft niet alleen een veilig gevoel, het kan zelfs levens redden!

De cursus Bedrijfshulpverlening BHV 

De BHV cursus is een korte praktijkgerichte cursus en voldoet aan de huidige Arbo-eisen, verzorgd door zeer ervaren docenten. Zij zijn nog dagelijks werkzaam in de praktijk en leren u of uw werknemer(s) te handelen in noodsituaties.

BHV Cursus

Heb je een vraag groot of klein? Wij staan voor u klaar!

Kom bijvoorbeeld eens langs voor kopje koffie of neem contact op via het contactformulier op de contactpagina!